Peace of mind
since 1941

Totalleverantör

Skanditrä är en totalleverantör inom hårdträ och massivt trä. Tack vare stora volymer och ett effektivt logistiskt system är vi konkurrenskraftiga oavsett träslag.

Vi vill gärna också fungera som kundens träkonsult och idéspruta i alla frågor som rör trä och dess användande. Som kund får du på köpet vår mångåriga kunskap och det som i sjuttio år varit en framgångsformel – en konsekvent strävan efter högsta kvalitet i alla led.

Vår framgångsformel – en konsekvent strävan efter högsta kvalitet i alla led.

Varför Skanditrä

Förutom vårt mångåriga, passionerade förhållande till trä finns det många anledningar att arbeta med Skanditrä. Vi är specialiserade på ”Just in time”-leveranser. För dig som kund en optimal ekonomisk lösning. Vi fungerar som din träkonsult såväl som en idéspruta och vår personal är svårslagen vad gäller expertis och kompetens tack vare sin långvariga erfarenhet av produkterna. Vi säkerställer också högsta kvalitet på alla produkter. Vi är även certifierade enligt standarderna FSC® (FSC® – C013481) och PEFC (PEFC/06-31-229) certifierade.

Historia - en 80 årig passion

Skanditrä har sedan 1941 passionerat arbetat med trä. Idag är vi en global aktör som köper och säljer lövträprodukter, stock, sågade ämnen och halvfabrikat över hela världen. Våra kunder är i första hand golv-, snickeri och möbelindustrin. Sedan 2009 har vi utökat vårt sortiment för att även kunna möta efterfrågan från övrig träindustri och bygghandel.

Kontroll och tillgänglighet

Kvalitetssäkring. För att kunna leverera en kvalitetsprodukt har vi i varje inköpsland egna kvalitetsinspektörer som på respektive sågverk kontrollerar varan före leverans. Sker leveransen till våra terminaler görs ytterligare kvalitetskontroller, en vid ankomst och en vid packning efter torkning. Alla våra leverantörer besöks av våra inköpare flera gånger per år för att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet.

Certifierad

Begreppet toppkvalitet omfattar mer än träets egenskaper. Lika viktigt idag är hur virket avverkas och var.

Skanditrä är certifierat enligt FSC® och PEFC:

FSC® Chain of Custody SCS-COC-000490, licenskod FSC®-C013481 

PEFC Chain of Custody SCS-PEFC/COC-000574, Licenskod PEFC/06-31-229

Detta ger Skanditrä rätt att köpa, lagra och distribuera FSC® samt PEFC-certifierat virke.

Skanditrä är fullt engagerat i att följa de nuvarande standarderna för FSC® och PEFC.

Vidare bedriver Skanditrä verksamhet i enlighet med internationella och nationella lagar och regler samt agerar för att främja ett hållbart skogsbruk.

Fråga efter våra FSC® (FSC-C013481) eller PEFC (PEFC/06-31-229) certifierade produkter.

Skanditrä accepterar inte medvetet trä som avverkats under följande villkor:

  • Olaglig avverkning eller handel med illegalt virke eller skogsprodukter.
  • Brott mot traditionella och humanitära rättigheter i skogsbruksverksamhet
  • Förstörelse av höga bevarandevärden i skogsverksamheten
  • Betydande omvandling av skog till plantager eller icke-skoglig verksamhet
  • Införande av genetiskt modifierade organismer i skogsdriften
  • Brott mot någon av ILO:s kärnkonventioner som definieras i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet.

Partners

Att samarbeta med Skanditrä är en trygghet för både kund och leverantör. Vi månar om att bygga upp långsiktiga relationer med våra leverantörer. Vi vill vara en viktig kund för våra partners, en kund som de kan lita på när väl alla kvalitetskriterier uppfyllts. Det innebär också att vi köper ett brett sortiment av leverantörernas olika träslag och i dimensioner som är optimala för sågverken. Mer än sjuttio års erfarenhet har lärt oss att en nöjd leverantör är ett viktigt konkurrensmedel.

En ofta bortglömd självklarhet är att; man blir aldrig bättre än dem man samarbetar med.

Anläggningar

Sopron i Ungern är geografiskt och logistiskt en optimal knutpunkt för våra kunder och leverantörer på alla kontinenter. Sopron ligger ca 50 minuter söder om Wien. Här driver vi sedan 1987 en av Europas största anläggningar för lövträhantering med 17 torkkammare med en total torkkapacitet på ca 20.000 m³ lövträ. Vårt lager omfattar 25.000 m², varav 5.000 är inomhus. Vår kunniga personal i Sopron är ett annat starkt argument för att arbeta med Skanditrä. Många av medarbetarna har varit med sedan starten 1987, och det är tveksamt om det idag finns någon som slår dem i kompetens och expertis rörande lövträhantering.

Adress

Södra Vallgatan 19B
392 31 Kalmar Sweden

Copyright © 2022 Skanditrä

sv_SE