Loading...
  • Svenska
  • English

Kontroll & tillgänglighet

Kvalitetssäkring

För att kunna leverera en kvalitetsprodukt har vi i varje inköpsland egna kvalitetsinspektörer som på respektive sågverk kontrollerar varan före leverans.

Sker leveransen till våra terminaler görs ytterligare kvalitetskontroller, en vid ankomst och en vid packning efter torkning. Alla våra leverantörer besöks av våra inköpare flera gånger per år för att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet.

Skanditra
Egna kvalitetsinspektörer.