Loading...
  • Svenska
  • English

”Just in time…”

”Just in time…”

Skanditrä är specialiserat på ”just in time”-leveranser. Vi har därför kontinuerligt investerat i moderna tork- och lagerterminaler med mycket hög kapacitet. Huvudkontoret ligger i Kalmar med försäljnings- och inköpskontor i Malmö. Vår terminal och torkanläggning finns i Sopron, Ungern – en av centraleuropas största, med en total torkkapacitet på ca 20.000 m³ per år och härifrån servas våra kunder. Även om ”just in time” är viktigt, så blir ingen leverans mer bekväm än den du hämtar från eget lager.

Samarbetar du med Skanditrä behöver du inte binda kapital i lager. Gör du istället ditt lager till vårt betalar du endast för varorna du utnyttjar. En för alla parter optimal ekonomisk lösning.

just in time leverans
En optimal ekonomisk lösning.