Loading...
  • Svenska
  • English

Certifierad

FSC COC certificate ENG 2018-2023

I begreppet högsta kvalitet ryms mer än träets egenskaper. Lika viktigt idag är hur träet är avverkat och var.

Skanditrä är certifierat enligt FSC® och PEFC™ och upprätthåller certifikaten:

FSC®
Chain of Custody SCS-COC-000490

License code FSC®-C013481
FSC® certifikat

Vilket ger oss rätt att köpa in, lagra och distribuera FSC® certifierat virke.

PEFC™ – DC-COC-000394
PEFC™ certifikat

Under vilket vi kan bedriva handel med PEFC™ certifierade virkesprodukter.

I och med certifikaten åtager sig Skanditrä att följa gällande standarder för FSC® och PEFC™.
Vidare ska Skanditrä följa gällande internationella och nationella lagar och regler, liksom verka för uppmuntra till varaktigt skogsbruk.

Fråga gärna om våra FSC® (FSC-C013481) eller PEFC™ (PEFC/06-31-229) certifierade produkter.

certifierad

Skanditrä tar inte emot virke från följande källor:

  • Illegal avverkning
  • Skogar med höga bevarandevärden
  • Skogar där hävdvunnen eller medborgerliga rättigheter kränks
  • Genmanipulerade träd
  • Skogar som avverkats för att anlägga plantage eller annan icke skoglig verksamhet
  • Överträdelse av ILO kärnvärderingar i ILO deklaration om grundläggande principer och arbetsrätt, 1998

ID-spårning

Skanditrä kan med hjälp av mångårigt inarbetat system med ID-nummer spåra alla virkesleveranser tillbaka till leverantören.

Andra certifikat

Skanditrä accepterar även andra certifikat som har oberoende tredje-parts revision, så som exempelvis SVLK.