Loading...

Stängning av lagret i Lönneröd

Malmö 2/4-2015

Skanditrä har tagit beslutet att stänga vårt svenska lager i Lönneröd. Avvecklingen kommer att ske succesivt, lagret beräknas vara stängt från och med semestern 2015.

Skanditrä kommer i och med stängning av det svenska lagret att ännu mer koncentrera sig på sin träterminal i Sopron, Ungern. Vi har under 2014 byggt nya magasin för lufttorkning av trä. 2015 kommer vi att investera i ny teknologi i våra befintliga torkar, 18 stycken kammare, med en årlig kapacitet om ca 20.000 m3.

I Sopron har vi även i vår egen regi:
– Hyvel
– Lamell såg
– Kapsåg

Allt detta för att kunna göra det så kundanpassat som möjligt, samt ge Er ett bra utbyte på varan Ni köper av oss!

Vi kommer givitvis att fortsätta vara en betydande aktör på den svenska marknaden. Vi servar den Skandinaviska markanden med veckoleveranser från lagret i Sopron, i såväl mindre partier som fulla bilar varje vecka!

Tveka inte att kontakta oss med Era förfrågningar!

Johan Ingvarsson – 040-174905
Erik Mellstrand – 0480-496996
Peter Mellstrand – 0480-496991