Loading...
  • Svenska
  • English

Trygghet sedan 1941

Skanditrä har sedan 1941 passionerat arbetat med trä

Idag är vi en global aktör som köper och säljer lövträprodukter, stock, sågade ämnen och halvfabrikat över hela världen. Våra kunder är i första hand golv-, snickeri och möbelindustrin.

Sedan 2009 har vi utökat vårt sortiment för att även kunna möta efterfrågan från övrig träindustri och bygghandel.

historia
En åttioårig passion.