Loading...
  • Svenska
  • English

Skanditrä


Skanditrä är en totalleverantör inom hårdträ och massivt trä

Tack vare stora volymer och ett effektivt logistiskt system är vi konkurrenskraftiga oavsett träslag.

Vi vill gärna också fungera som kundens träkonsult och idéspruta i alla frågor som rör trä och dess användande. Som kund får du på köpet vår mångåriga kunskap och det som i sjuttio år varit en framgångsformel – en konsekvent strävan efter högsta kvalitet i alla led.

Skanditra Sopron

Vår framgångsformel –
en konsekvent strävan efter högsta kvalitet i alla led