Loading...

Januari 2014

Då har vi ett nytt år framför oss och de möjligheter det ger oss.
Vi på Skanditrä hoppas ni haft det lugnt och avkopplande under de helger som passerat, krafterna behövs för att klara vårens utmaningar.
Det har hänt och händer ganska mycket hos oss just nu och främst då vid vår anläggning i Sopron, Ungern.
Under 2013 utökade vi våra möjligheter att serva våra kunder ytterligare. Från att i princip enbart haft stora tork- och lagringsmöjligheter för ”just in time” leveranser också kunna kanta, kapa och hyvla i mindre serier efter era behov.

Satsningen fortsätter under 2014 då vi kommer att genomföra följande förändringar i Sopron,
-I samarbete med en av våra kunder starta upp produktion av lameller för deras golvtillverkning. Maskinerna installeras i skrivande stund, prov produktion under Q1, beräknad full produktion fr.o.m. Q2.
-Före slutet av mars kommer vi att färdigställa 3 stora lagerhallar för nysågat material. I dessa skall vi klara att lagra 4500-5000m3. Dessa kommer att ge oss mindre utsorteringar före/efter torkning, samt för er som kund en generellt bättre produkt.
-Under 2:a halvåret kommer vi att byta samtliga elmotorer och annan styrutrustning i alla våra torkar. Detta gör vi för att även i fortsättningen kunna erbjuda er konkurrenskraftiga torkpriser.-Också under hösten skall vi införa streck-koder på våra lagervaror. För-hoppningsvis leder det till snabbare och exaktare besked till våra kunder.

 Hur ser vi då på marknaden under första delen av året?
Jo, vi är försiktigt positiva. Vi tror inte på en snabbt förändrad marknad, men merparten av våra kunder aviserar små förbättringar och därmed ökande volymer. Dessa tecken ser vi på samtliga av våra marknader, både i Sverige, Europa och Asien.

Situationen är bräcklig och kan snabbt förändras, men som sagt, det vi ser just nu pekar det mot något bättre tider.
På inköpssidan har det inte hänt något revolutionerande, men med fortsatt hårt tryck på Europeisk ek finns en rädsla att vi under första halvan av kommer att få påtryckningar om prisökningar på Europeiska trädslag.

Eftersom vi har egna anställda inköpare/kvalitetskontrollanter i de flesta östeuropeiska länder där skogarna fortfarande till största delen är statsägda, ser vi tendenser till ökad export av stock och då främst till områden utanför Europa. Med mindre tillgång på stock, samtidigt som en större andel av den tillgängliga stocken säljs via auktion och inte till sågverken på förhandlade priser finns en uppenbar risk att kraven på prishöjningar kommer.

Vi ser inte bara en stor efterfrågan på ek utan nu även ask. Om det ökade behovet av ask är bestående är ännu för tidigt att säga.
Inhemska marknaden i Nordamerika är stark och fortsätter öka vilket gör att priserna ökar och tillgängligheten minskar. Efterfrågan bland våra kunder på dessa trädslag är inte enormt stor, men våra volymer av vitek, valnöt och lönn är stadiga och något ökande.
Ämnen och fasta dimensioner är inte så lätt att få fram, men vi har sedan länge relationer med tillförlitliga sågverk, så vi kan även i fortsättningen leverera det ni har behov av.

// Peter